SEMESTER 1

Materi Pelajaran Bahasa Indonesia
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 1
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 2
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 3
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 4
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 5
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 6
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 7
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 8
Ulangan Tengah Semester Bahasa Indonesia : UTS
Remidi Ulangan Tengah Semester : REMIDI
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 9
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 10
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 11
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 12
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 13
Silahkan buka materi berikut ini : MATERI 14

SEMESTER 2

Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 1
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 2
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 3
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 4
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 5
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 6
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 7
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 8
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 9
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 10
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 11
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 11
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 12

Materi Pelajaran Bahasa Indonesia : MATERI 13